Historie Adventu Toto slovo pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod. Zejména pro věřící se vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. Ovšem...