Význam adventu [ad#ad-3] Slovo advent znamená příchod (Adventus).  Míněn je příchod vykupitele Ježíše Krista. Období adventu končí o půlnoci na Štedrý den. 1. Adventní neděle „železná“ První adventní neděle je...