Svátek sv. Lucie

[ad#ad-3]

Lucie byla dívka zasnoubená bohatému muži, kterého ovšem jako pohana odmítla. On ji za to udal pro její křesťanskou víru. Lucie byla mučena a nakonec jí probodnuli tělo mečem. Podle další legendy jí dokonce byly vyrvány oči, ale Matka boží ji darovala jiné, krásnější.

Podle legend svatých je svatá Lucie zobrazována s hrdlem probodnutým mečem nebo miskou v níž leží její oči.

Lucie je patronkou slepců, nemocných dětí, krejčích, švadlen a písařů a všech dalších řemesel, které závisá na dobrém zraku. Lucie také byla vzývana jako ochranka před čarodějnicemi. Na svátek Lucie platil zákaz předení, kdo jej porušil, byl potrestán.

Kdy slaví svátek Lucie?

Lucie slaví svátek 13. prosince.

Pranostika na svatou Lucii

Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.

[ad#ad-4]