Svátek svatého Ondřeje

[ad#ad-3]

Svatý Ondřej byl původem rybář. Byl to jeden z dvanácti apoštolů, Kristových učedníků. Byl ukřižován na kříži ve tvaru X v řeckém Patrasu. Onřejský kříž je symbolem této osoby a je symbolem také řady měst a zemí.

Ondřej je ochráncem rybářů, obchdoníků s rtybami, horníků a nosičů vody. O přímluvu je vždy žádán při bolestech v krku, proti dně, křečím, růži (Ondřejově nemoci).

Po štšdrém dnu je to druhý nejfrekventovanější den pro věštby. Věštby směřovaly k milostným a manželským problémům, k předpovědím povětrnosti, zdraví a úmrtí.

Pranostika na svatého Ondřeje

Sníh svatého Ondřeje oziminám nepřeje.

Na svatého Ondřeje mruz, chystej, sedláče, vůz.

Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý (řídký).

Svatého Ondřeje slzice naplní ovocem truhlice.

[ad#ad-4]