Den Tří Králů – Kašpar, Melichar, Baltazar

[ad#ad-3]Podle legendy byli tito „Tři Králové“ ve skutečnosti pohanskými mudrci, kteří šli zřejmě z Arábie navštívit krátce po narození Ježíše v Betlémě. Jako dary mu přinesli zlato, kadidlo a myrhu.

Bible nám však neříká ani jména, ani počet. Počet a jména vznikli až později ve středověku. Byli pojmenování Kašpar, Melichar a Baltazar.

V katolických zemích se na dveře píše nápis K † M † B † a daný rok. Tento nápis se píše posvěcenou křídou nad dveře domů a chlévů. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují nejsvětější trojici (Otce, Syna i Ducha svatého).

Tento svátek se slaví 6. ledna.

Video z Youtube – koleda My Tři Králové, obrázky Josef Lada

Koleda My Tři Králové

[ad#ad-3]My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví, přejeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Hrdě se k tomu hned přiznal,
že já jsem mouřenínský král.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Konec Vánočních svátků

Na „Tři krále“ končí Vánoční svátky, zhasínají se vánoční stromečky, ozdoby se ukládají na další rok.