Svatý Štěpán – 2. svátek vánoční

[ad#ad-3]

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?

Nesu, nesu, koledu,
upad jsem s ní na ledu,
psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

Jistě všichni známe tuto krásnou Českou koledu. Ve svátek sv. Štěpána chodili koledníci po vesnici, zpívali koledy a za odměnu dostávali něco dobrého na zub. Dnes již tato tradice vymizela.

Štěpán byl prvomučedník, protože prolil svoji krev za Krista.

„Když jej kamenovali, modlil se za nepřátele své: „Pane, nepokládej jim to za hřích.“. A při slovech: „Pane Ježíši, přijmi duši mou“ vypustil ducha. Ostatky jeho jsou ve chrámě sv. Vavřince v Římě.

[ad#ad-4]