Svátek svatého Martina

[ad#ad-3]V řadě zemí považuje lid za začátek zimy svátek sv. Martina.

Svatý Martin Tourský se narodil kolem roku 316 v Sabarii v Maďarsku. Zemřel kolem roku 397 ve Francii.

Martin byl vojákem jezdectva římského v Galii. Několik let strávil jako poustevník a řeholník. Vždy pomáhal chudým lidem a nemocným. Proto je označován jako jejich patron.

Podle legendy se Martinovi zjevil Ježíš před branami v Amiens v podobě žebrajícího muže. Martin rozťal svůj plášť a Jeříšovi ho daroval. Za to se od něho nechal pokřtít. Podle další legendy se říká, že Martin kdesi v kostele při modlitbě dal svou tuniku mrznoucímu muži – Jeříšovi.

Zobrazován bývá Martin jako biskup s husou v ruce nebo jako jezdec na bílém koni. Odtud pořekadlo Martin na bílém koni.

Sv. Martin je ochráncem chudáků, žebráků, vojáků a pastýřů.

Na den svatého Martina se uzavíral hospodářský rok a čeledíni a děvečky končili své služby, poddaní odváděli desátky vrchnosti. V pecích se pekly martinské rohlíky, buchty, podkovy – ty se rozdávali čeledínům, kteří chodili při koledě.

Martinské hody ukončují období před adventním půstem.

Pranostiky na svatého Martina

[ad#ad-3]Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půl noci.

Po svatém Martinu zima nežertuje, přichází sníh i mráz kvaltem.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

Jižní vítr na Martina, to bude mírná zima.

Když svatý Martin sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.

Na svatého Martina nejlepší je husina, pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí.

Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.

Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.

Kdy má svátek Martin?

Martin má svátek 11. listopadu